Poradenstvo a vývoj v oblasti softvéru AI/ML

Odhaľte nové obzory vďaka transformačnému potenciálu našich služieb vývoja a poradenstva v oblasti AI/ML.

Sme ocenení a certifikovaní

Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru

Altamira je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom AI/ML, ktorá odomkne váš potenciál implementácie AI

Špecializujeme sa na poskytovanie služieb vývoja softvéru AI/ML, ktoré dokážu rozšíriť výhody AI do celej vašej organizácie, zhora nadol. Náš tím odborníkov vám pomôže integrovať riešenia AI do každého oddelenia vašej spoločnosti a nenechá kameň na kameni. Vďaka službám vývoja AI od spoločnosti Altamira môžete naplno využiť potenciál AI a posunúť svoje podnikanie vpred.

Spoločnosti Altamira dôverujú

PRESKÚMAJTE SILU UMELEJ INTELIGENCIE

Prijatie AI/ML
a poradenstvo

Ponúkame spektrum služieb, od posúdenia realizovateľnosti implementácií AI/ML a vývoja efektívnych riešení prostredníctvom auditov až po transformáciu vizionárskych konceptov AI na hmatateľné výsledky pomocou nášho vývoja Proof-of-Concept.

Zostaňte na technologickej vlne vďaka bezproblémovej integrácii riešení AI/ML s našimi rámcami pre prijatie.

Štúdie realizovateľnosti AI a audit riešení

Vývoj koncepcie AI/ML Proof of Concept

Framework pre prijatie AI

Štúdie realizovateľnosti AI/ML

Sme tu, aby sme vám pomohli odhaliť mýty okolo umelej inteligencie a umožnili vám pochopiť realizovateľnosť vašich plánovaných riešení. Dovoľte nám, aby sme vás previedli celým postupom implementácie AI.

Vývoj koncepcie AI/ML Proof of Concept

Každú teóriu je potrebné overiť. Na potvrdenie predpokladov a overenie realizovateľnosti ponúkame nákladovo efektívny a rýchly vývoj PoC a ich analýzu.

Framework pre prijatie AI

Nikdy nie je neskoro začať sa pripravovať na budúce prijatie technológií AI/ML. Na ich úspešnú integráciu sa vaša organizácia musí uistiť, že spĺňa všetky predpoklady.

Usilujte sa o dokonalosť so spoločnosťou Altamira

Spoločnosť Altamira bola mnohokrát ocenená za svoju výkonnosť a úspechy. Pridajte sa k našej komunite úspešných zákazníkov, ktorým sme pomohli vybudovať a rozvíjať ich podnikanie prostredníctvom vývoja softvéru AI/ML.

Leader na Goodfirms

PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU CESTU ZA ÚDAJMI

AI/ML inžinierstvo

Veríme, že kvalita údajov je základným kameňom úspešného prijatia AI a ML, a sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť spoľahlivé rámce a účinné ochranné línie riadenia.

Správa údajov, dátové toky a MLOps

Hodnotenie a implementácia vopred pripravených modelov AI/ML

Vývoj modelu

Správa údajov, dátové toky a MLOps

Kvalita údajov je základnou požiadavkou na úspešné zavedenie umelej inteligencie a strojového učenia. Preto sme tu, aby sme vám pomohli zaviesť správnu metodiku na dohľad a správu vašich údajov.

Hodnotenie a implementácia modelov AI/ML

Náš špecializovaný rámec je navrhnutý tak, aby vytvoril správne ochranné zábrany riadenia, ktoré zabezpečia, že vybrané alebo vyvinuté modely AI/ML zostanú efektívne a budú neustále prinášať očakávanú hodnotu.

Vývoj modelu - Výskum umelej inteligencie

Spojte sa so skúsenými odborníkmi na umelú inteligenciu, ktorí najlepšie využívajú údaje o umelej inteligencii a ML a odhaľujú trendy, prognózy a referenčné hodnoty, ktoré osvetľujú dynamiku trhu a budúce smerovanie. Vytvárame vlastné modely AI, ktoré sú v súlade s vašimi jedinečnými obchodnými cieľmi, čím vám dávame náskok vo vašom odvetví.

Výhody umelej inteligencie a strojového učenia

Prediktívna analýza

Vzorce údajov identifikované vývojom softvéru AI vám pomôžu získať hlbší prehľad o postavení vašej firmy a vzorcoch správania zákazníkov.

Zvyšovanie ziskov a úspora nákladov

Vďaka spracovaniu a analýze údajov AI zlepšuje kvalitu vašich služieb a umožňuje lepšie pochopiť trh a klienta.

Zvýšená bezpečnosť údajov

Služby vývoja umelej inteligencie pomáhajú odhaliť podozrivé aktivity a klasifikovať ich ako útoky alebo zabrániť podvodným finančným transakciám.

Nové možnosti a funkcie

Nové technologické možnosti vedú k zavádzaniu nových obchodných produktov a distribučných technológií, ktoré sú priamo spojené s rastom podnikania.

Predikcia časových radov

Objavte výhody prediktívnej analýzy, ktorá umožňuje podnikom presne predvídať trendy na trhu a správanie zákazníkov. Využívaním historických dátových vzorcov táto technológia umožňuje pracovníkom s rozhodovacími právomocami proaktívne vytvárať stratégie, ktoré podporujú rast a udržateľnosť.

Rozpoznávanie poškodenia vozidla

Naše riešenie zvyšuje presnosť, skracuje časy kontrol a podporuje objektívne rozhodovanie pri poistných udalostiach a údržbe vozidiel, čím stanovuje nové štandardy v automobilovom priemysle.

Riešenia na rozpoznávanie produktov

Pomáhame vám transformovať maloobchod a riadenie zásob tým, že ponúkame riešenia na sledovanie a rozpoznávanie produktov v reálnom čase. Zefektívnite procesy dodávateľského reťazca, zlepšite nákupný zážitok zákazníkov a získajte cenné informácie na prijímanie inteligentnejších obchodných rozhodnutí a zvýšenie prevádzkovej efektívnosti.

Vývoj softvéru na rozpoznávanie obrazu

Naše softvérové riešenia na rozpoznávanie obrazu, ktoré sú navrhnuté na transformáciu vizuálnych údajov na presné poznatky, urýchľujú automatizáciu procesov, zjednodušujú rozpoznávanie vzorov a uľahčujú audit od maloobchodu až po automobilový priemysel.

Ľudia sa tiež pýtali

Čo je vývoj softvéru s umelou inteligenciou?

Vývoj softvéru s umelou inteligenciou sa vzťahuje na proces navrhovania, vytvárania a správy softvéru, ktorý sa pri vykonávaní úloh spolieha na umelú inteligenciu. Ide o programovanie počítačov na spracovanie a reagovanie na údaje spôsobom, ktorý napodobňuje ľudskú inteligenciu, pomocou techník, ako je strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a neurónové siete. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o riešeniach vývoja umelej inteligencie, ktoré poskytujeme.

Koľko stojí vývoj softvéru AI?

Náklady na vývoj softvéru umelej inteligencie sa líšia v závislosti od zložitosti projektu, použitých technológií a potrebných odborných znalostí. Náklady jednotlivých spoločností zaoberajúcich sa vývojom softvéru AI výrazne ovplyvňujú aj také faktory, ako je dĺžka trvania vývoja a región, v ktorom vývojári sídlia. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o službe vývoja softvéru AI, ktorá je prínosom pre vašu firmu.

Čo robí konzultant v oblasti umelej inteligencie?

Poradenstvo v oblasti umelej inteligencie pomáha podnikom pochopiť a implementovať technológie umelej inteligencie. Posudzujú potreby spoločnosti, navrhujú vhodné riešenia AI, dohliadajú na implementáciu systémov AI a poskytujú školenia a podporu, aby sa zabezpečila efektívna integrácia týchto systémov do podnikových procesov. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našich službách v oblasti vývoja softvéru AI.

Aké sú 4 typy softvéru umelej inteligencie?

Štyri hlavné typy softvéru umelej inteligencie sú:

  • Reaktívne stroje: Základné systémy AI, ktoré reagujú na aktuálne scenáre bez použitia minulých skúseností.
  • Obmedzená pamäť: Systémy umelej inteligencie, ktoré pri rozhodovaní využívajú historické údaje.
  • Teória mysle: Pokročilá umelá inteligencia, ktorá rozumie emóciám a presvedčeniam.
  • Sebavedomá umelá inteligencia: Vysoko pokročilá umelá inteligencia s vedomím, sebauvedomením a emóciami.

Na preukázanie uskutočniteľnosti a potenciálneho vplyvu vášho nového projektu vám ponúkame vypracovanie overenia konceptu umelej inteligencie. Kontaktujte nás a dozviete sa viac.

Prevezme umelá inteligencia vývoj softvéru?

Umelá inteligencia sa pri vývoji softvéru používa čoraz častejšie, ale pravdepodobne ho úplne neprevezme. Umelá inteligencia dokáže automatizovať rutinné úlohy a analyzovať údaje rýchlejšie ako ľudia, ale kreatívne riešenie problémov a strategické plánovanie sú oblasti, v ktorých stále vyniká ľudský vývojár. AI je skôr rozšírením ľudských schopností, než ich nahradením.

Čo je poradenstvo v oblasti umelej inteligencie?

Poradenstvo v oblasti umelej inteligencie zahŕňa odborníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a stratégie na implementáciu umelej inteligencie do podnikových činností. Konzultanti analyzujú potreby spoločnosti, navrhujú riešenia AI, pomáhajú integrovať technológie AI a poskytujú poznatky o využívaní AI na dosiahnutie maximálneho prínosu. Náš tím svedomito konzultuje a pracuje na vývoji overenia konceptu strojového učenia s cieľom overiť účinnosť inovatívneho algoritmu pre vašu firmu.

Tešíme sa na vašu správu!

  • Naši odborníci sa vám ozvú do 24 hodín a poskytnú vám bezplatnú konzultáciu.
  • Všetky poskytnuté informácie sú dôverné a podliehajú NDA.