AI/ML Software Consulting and Development      AI Time Series Forecasting

Robte informované obchodné rozhodnutia s odbornými službami predpovedania časových radov

Analýza časových radov a prognostické služby

Súbory údajov v časových radoch sa sledujú, monitorujú a agregujú s cieľom predpovedať budúcnosť na základe sledovania vzorcov a trendov v minulosti. Podniky vo viacerých odvetviach, od finančníctva až po obchodovanie a všetko medzi tým, využívajú túto techniku dátovej vedy na prijímanie inteligentnejších rozhodnutí.

 

Vďaka našim službám analýzy a prognózovania časových radov môžete vytvárať dynamické cenové stratégie na základe predpovedaných výkyvov dopytu, predpovedať výkyvy ponuky alebo zvýšiť úspešnosť obchodovania rozpoznaním vzorcov vedúcich k informovaným rozhodnutiam o nákupe a predaji.

Spoločnosti Altamira dôverujú

Služby predpovedania časových radov

Predpovedanie predaja

Predpovedajte budúci predaj, identifikujte sezónne, cyklické a náhodné výkyvy, aby ste zvýšili svoju výkonnosť predaja. Pomocou pokročilých algoritmov môžete analyzovať údaje o minulom predaji a presne predpovedať budúce trendy, čo vám umožní plánovať marketingové kampane a uspokojovať potreby zákazníkov.

Predpovedanie návštevnosti webu

Naše pokročilé algoritmy analyzujú historické údaje o webovej návštevnosti s cieľom predpovedať budúce trendy, čo vám umožní prijímať informované rozhodnutia od plánovania kapacity servera až po riadenie reklamných kampaní, zachytenie sezónnosti a dlhodobých trendov webovej návštevnosti.

Predpoveď a analýza obchodovania

Odhadnite volatilitu trhu, spravujte riziká a automatizujte obchodné stratégie, aby ste sa mohli pohybovať na dynamických finančných trhoch s presnosťou a istotou. Analýzou historických údajov môžete prijímať informované rozhodnutia, optimalizovať portfóliá a predvídať udalosti, ktoré menia trh.

Predpovedanie dodávateľského reťazca

Vďaka našim službám predpovedania dodávateľského reťazca môžete znížiť náklady na skladovanie, prepravu a zásoby a zároveň optimalizovať procesy dodávateľského reťazca. Napríklad reštaurácie môžu využívať metódy prognózovania časových radov na predpovedanie budúceho dopytu po zložkách na základe vzorcov spotreby a historických údajov, čo vedie k efektívnemu plánovaniu dodávok a riadeniu zásob.

Predpovedanie spotreby energie

Optimalizujte svoje energetické zdroje a náklady pomocou našich služieb predpovedania spotreby energie v časových radoch, ktoré vám poskytnú presné predpovede a ďalšiu udržateľnosť.

Predpovede cien

Vyskúšajte si presnosť prediktívnej analýzy v cenových stratégiách, segmentácii zákazníkov a analýze konkurenčných cien, aby ste získali konkurenčnú výhodu nad konkurenciou.

Výzvy, ktoré riešime

 • predpovedanie modelov využívania energie, čo umožňuje efektívnejšie riadenie energie a úspory nákladov.

 • Identifikujte trhové trendy a cykly, aby ste svoje stratégie prispôsobili výkyvom na trhu

 • prognózovanie príjmov, výdavkov a iných finančných ukazovateľov s cieľom uľahčiť zostavovanie rozpočtu, finančné plánovanie a prideľovanie zdrojov

 • Predvídať fázy životného cyklu vašich produktov

 • Predvídať obdobia najväčšej aktivity a plánovať zdroje, ktoré vám umožnia zvýšiť alebo znížiť prevádzku.

 • Predvídať potenciálne riziká identifikovaním vzorcov, ktoré predchádzajú nežiaducim udalostiam.

 • predpovedanie modelov využívania energie, čo umožňuje efektívnejšie riadenie energie a úspory nákladov.

Analýza časových radov a prognózovanie

Kľúčové predpoklady na implementáciu riešení na predpovedanie časových radov

01 Demand forecasting

02 Financial planning

03 Marketing and sales strategy

04 Zmierňovanie rizík

Spoločnosti často potrebujú predvídať dopyt zákazníkov po produktoch alebo službách. Predpovedanie v časových radoch je skvelým riešením, ktoré vám pomôže optimalizovať riadenie zásob a zabezpečí, že výrobky budú k dispozícii, keď ich zákazníci budú potrebovať, čím sa predíde ich prebytku alebo nedostatku.

Udržateľnosť podniku je možná len s účinným finančným plánovaním. Predpovedanie časových radov na báze umelej inteligencie a ML prispieva k predpovedaniu budúcich príjmov a výdavkov, čo umožňuje lepšie rozpočtovanie, investičné rozhodnutia a riadenie rizík.

Predpovedanie časových radov pomáha identifikovať marketingové trendy, sezónnosť a vplyv marketingového úsilia, čím pomáha podnikom prijímať informované rozhodnutia o propagačných akciách a reklame.

Podniky pravidelne čelia rôznym rizikám vrátane narušenia dodávateľského reťazca, nestability trhu a hospodárskych výkyvov. Predpovedanie časových radov umožňuje podnikom predvídať a riešiť tieto riziká, vďaka čomu sú odolnejšie a prispôsobivejšie v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí.

Kto môže využívať riešenia na predpovedanie časových radov?

Zdravotná starostlivosť

Predvídať prijatie pacienta, prijímať informované rozhodnutia o prideľovaní zdrojov alebo optimalizovať pracovné procesy.

 • Lepšie využívanie zdrojov
 • Efektívna prevádzka nemocnice a skrátenie čakacích lehôt
 • Včasná reakcia na prepuknutie choroby
 • Zlepšenie výsledkov liečby pacientov a zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť

Maloobchodný predaj

Používanie predpovedania časových radov na predpovedanie dopytu zákazníkov, optimalizáciu zásob a plánovanie cenovej stratégie.

 • Zlepšené riadenie zásob
 • Zjednodušený predaj a príjmy
 • Efektívne riadenie dodávateľského reťazca
 • Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Nehnuteľnosti

Zefektívnite procesy a zlepšite rozhodovanie prostredníctvom analýzy údajov a automatizácie procesov.

 • Zlepšená analýza údajov na účely oceňovania nehnuteľností, trhových trendov a investícií
 • Efektívna správa nehnuteľností
 • Prediktívna údržba a internet vecí
 • Automatizované účtovné procesy

Urobte ďalší krok

Liečime hlavné problémy, nie symptómy.

Odhad môjho projektu

Získajte individuálny odhad projektu a urobte prvý krok k realizácii svojho nápadu.

Objavte úspešné príbehy

Preskúmajte naše prípadové štúdie a zistite, ako sme pomohli niektorým našim klientom z celého sveta.

Aké výhody môžete získať

Pre začínajúce podniky

určenie optimálneho času pre vstup na trh alebo uvedenie výrobku na trh na základe analýzy sezónnych trendov a dopytu na trhu.

 • Predvídať príjmy a výdavky, čo umožňuje lepšie riadenie peňažných tokov
 • Pochopenie modelov dopytu zákazníkov
 • Zvýšenie dôveryhodnosti u potenciálnych investorov podložením obchodných stratégií a prognóz rastu prognózami založenými na údajoch.

 • Pre malé a stredné podniky

  Predvídať výkyvy ponuky a dopytu, čo vám umožní optimalizovať dodávateľský reťazec a znížiť náklady.

 • Získajte presné predpovede predaja na stanovenie realistických cieľov a plánovanie marketingových stratégií.
 • Identifikovať trendy v prevádzkových údajoch s cieľom predvídať rušné obdobia a podľa toho plánovať prideľovanie zdrojov.
 • Predpovedá potenciálne poklesy alebo problémy na trhu s cieľom proaktívne vytvárať stratégie a zmierňovať riziká.

 • Pre podniky

  Získajte prehľad o trendoch na trhu a spotrebiteľskom správaní, ktorý podporí dlhodobú obchodnú stratégiu a plánovanie vývoja produktov.

 • Predpovedanie globálnych trendov ponuky a dopytu na efektívnejšie riadenie medzinárodných dodávateľských reťazcov
 • Predvídať trendy na trhu a riadiť investičné stratégie
 • Analýza trendov v oblasti fluktuácie zamestnancov a potrieb prijímania zamestnancov

 • Prípadové štúdie

  Vlastná mobilná aplikácia pre majiteľov psov

  Mobilná aplikácia

  Moderné technológie môžu majiteľom pomôcť pri starostlivosti o ich psov a ich bezpečnosti. GPS sleduje a ukladá históriu psov počas celého ich života, ľahko ju prenáša na nových majiteľov a zabezpečuje bezpečnosť a odhaliteľnosť zvieraťa.

  Prečítajte si prípad

  Tréningová aplikácia pre golf poháňaná internetom vecí

  Vývoj softvéru

  Golfová tréningová aplikácia, ktorá hráčom pomáha zlepšiť ich jedinečný golfový štýl. Možnosť hlbokej konfigurácie cieľa švihu, skvelá vizuálna podpora, pokročilé algoritmy a účinná spätná väzba robia z tohto projektu revolúciu pre golf!

  Prečítajte si prípad

  Riešenie predajného miesta SaaS

  PoS

  ZempCenter je multifunkčná mobilná aplikácia pre predajné miesta, ktorá pomáha maloobchodným spoločnostiam spravovať objednávky, kontrolovať stav zásob a skladových zásob, vytvárať hlásenia pre zamestnancov, vykonávať pohodlné transakcie a zobrazovať prehľady o predaji.

  Prečítajte si prípad

  Aplikácia All-in-one Solution pre miestne podniky

  Sociálna sieť

  Natívna aplikácia pre iOS a Android, ktorá spája susedov a pomáha miestnym podnikom rásť v rámci miestnych komunít. Bestyn obsahuje zdieľanie príspevkov, súkromné chaty, príbehy a zabudovaný editor na ich tvorbu a nástroje na propagáciu miestnych podnikov.

  Prečítajte si prípad

  Aplikácia pre mobilné platby a virtuálny terminál

  Mobilná aplikácia

  Mobilná platobná aplikácia SkipCash sa prevádzkuje v Katare, kde nie sú rozšírené bežné terminály PoS. SkipCash sa snaží tento problém vyriešiť mobilnou platobnou aplikáciou, ktorá nahrádza platobný terminál na strane predajcu a nahrádza platobnú kartu na strane klienta.

   

  Prečítajte si prípad
  Finanční poradcovia Altamira - finančná stabilita - mobilné bankovníctvo - finančný manažment

  Vývoj webu Slovenského národného divadla

  Webová lokalita

  Prevzali sme údržbu, neustále zlepšovanie a ďalší rozvoj webovej stránky najznámejšej a najväčšej slovenskej kultúrnej inštitúcie - Slovenského národného divadla.

  Prečítajte si prípad

  Tešíme sa na vašu správu!

  • Naši odborníci sa vám ozvú do 24 hodín a poskytnú vám bezplatnú konzultáciu.
  • Všetky poskytnuté informácie sú dôverné a podliehajú NDA.